УСЛОВИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ

I. КОНФИДЕНЦИАЛНОСТ

ВИКЕР ЕООД гарантира конфиденциалността на личните данни на Клиента по Закона за защита на личните данни. Личните данни на Клиента, които се попълват при регистрация, се използват както следва:

Име и адрес – за извършване на доставката и попълване на фактурата.

Телефон – за потвърждаване на поръчката и доставката или в случай на проблеми с наличностите и самата поръчка.

E-mail – за потвърждаване на поръчката, адреса на доставката и за получаване на бюлетини и актуални промоции от сайта.

ВИКЕР ЕООД се ангажира да не предава личните данни на трети лица, освен в отговор на запитвания от страна на Клиента за продукти и услуги или при поискване от съответните държавни органи.

ВИКЕР ЕООД има право да запази информацията за потребителя, разположена на сървъра на ВИКЕР ЕООД и да ги предостави на съответните държавни органи в случаите, когато това е необходимо за запазване правата, законните интереси и сигурността на ВИКЕР ЕООД.

Всички условия се уреждат от действащия ЗЗП.

II. ЦЕНИ И УСЛОВИЯ НА ЗАПЛАЩАНЕ

Стоките или услугите, закупени от ВИКЕР ЕООД, се заплащат по цени, които са в сила към момента на извършване на продажбата или по предварително писмено сключени договорености между потребителя и ВИКЕР ЕООД. Потребителят се съгласява, че промяната на цените на всички стоки е предмет на решение на ВИКЕР ЕООД и ВИКЕР ЕООД може едностранно да променя цените на стоките, които влизат в сила веднага след тяхното публикуване на сайта https://pe4at.eu.

Не носим отговорност за допуснати технически и/или печатни грешки в сайта.

Заплащането се извършва в момента на получаване на поръчката, освен в случаите на друга двустранна договореност между потребителя и ВИКЕР ЕООД и съобразно с действащото законодателство.

III. РЕКЛАМАЦИИ

Рекламациите трябва да бъдат предявени в предвидените законови срокове. Надминаването на тези срокове ще се счита за равносилно на приемане на стоката. Рекламации за липси на части от стоката и явни недостатъци се предявяват при приемане на стоката от потребителя. Рекламациите се записват от ВИКЕР ЕООД и се предприемат необходимите действия съгласно действащото законодателство.

IV. ОТКАЗ ОТ ПОРЪЧКА

Потребителят има право да откаже поръчка преди или по време на потвърждението и от наша страна. При стартиране на поръчката и последващ отказ от клиента, той е длъжен да заплати изработената част от поръчката.

V. ОГРАНИЧЕНИЕ НА ОТГОВОРНОСТИТЕ

ВИКЕР ЕООД не носи отговорност за забавено приемане или необоснован отказ от приемане на стоката от страна на потребителя. ВИКЕР ЕООД не носи отговорност за всички евентуални последици, свързани с процеса и извършването на поръчката, както и евентуални щети, загуби и пропуснати ползи, причинени от неспазване сроковете и условия на доставка.

Правилата за Общи Условия подлежат на промяна, която влиза в сила след нейното публикуване на сайта https://pe4at.eu, като не са свързани с уведомяване на потребителя за промените в част или цялост на текста.