Календари

Предлагаме изработването на 4 вида календари:

1) Джобни: 60/90 мм с гланцов ув лак
2) Еднолистови: 48/68 см или 48/32 см.
3) Календар – пирамида
4) Работни календари: 3 секционен (голям) с размери 32/70см или 12 листов (квадрат) с размери 32/50см